Lapiseiras

Inmetro

Lapiseira plástica 2.0mm – pote

Inmetro

Lapiseira plástica 0.7mm pastel – pote

Inmetro

Lapiseiras 0.7mm com grafite

Inmetro

Lapiseira técnica cores sortidas

Lapiseira plástica 2.0mm

Inmetro

Lapiseira plástica pastel

Inmetro

Lapiseira plástica 0.7mm pastel

Lapiseira plástica 0.7mm

Grafites HB

Lapiseiras 2.0mm com grafite

Lapiseira técnica com grafite

Lapiseira com apontador

Lapiseira técnica cores metálicas

Inmetro

Lapiseira plástica Neon

Inmetro

Lapiseira plástica 0.5mm

Inmetro

Lapiseira Técnica